siblings of Jelke

half siblings paternal

dressage horse Hugo (Friese, 2002, from Pyt 325)

Hugo

horse Von Faust (Friese, 1994, from Pyt 325)

Von Faust

horse Gjalt 426 (Friese, 2002, from Pyt 325)

Gjalt 426