Pedigree of Persimmon xx

father

horse Saint Simon xx (Thoroughbred, 1881, from Galopin xx)

Saint Simon xx

Thoroughbred
1881

horse Galopin xx (Thoroughbred, 1872, from Vedette xx)

Galopin xx

Thoroughbred
1872

St. Angela xx

Thoroughbred
1865

horse King Tom xx (Thoroughbred, 1851, from Harkaway xx)

King Tom xx

Thoroughbred
1851

Adeline xx

Thoroughbred
1851

Ion xx

Thoroughbred
1835

mother

horse Perdita II xx (Thoroughbred, 1881, from Hampton xx)

Perdita II xx

Thoroughbred
1881

Father of mother

horse Hampton xx (Thoroughbred, 1872, from Lord Clifden xx)

Hampton xx

Thoroughbred
1872

horse Lord Clifden xx (Thoroughbred, 1860, from Newminster xx)

Lord Clifden xx

Thoroughbred
1860

Lady Langden xx

Thoroughbred
1868