close extended pedigree - back to Riverdancer HG

extended pedigree of Riverdancer HG

1. generation2. generation3. generation4. generation5. generation
Imperio 3
 • Imperio 3
 • Trakehner, 2003, brown
 • 170cm, approved
Connery
 • Connery
 • Trakehner, 1998, brown
 • 171cm, approved
Isar VI
 • Isar VI
 • Trakehner, 1991, brown
 • 168cm, state premium mare
Buddenbrock
Caro Dame II
Balfour xx
Istia
 • Istia
 • Trakehner, 1973, mold
 • 164cm
Sixtus
 • Sixtus
 • Trakehner, 1989, black
 • 167cm, approved
Ballerina
 • Ballerina
 • Trakehner, 1989, mold
 • 166cm, elite mare
Karo As
Cornau
 • Cornau
 • Trakehner, 1971, brown
 • 164cm, elite mare
Neckar xx
 • Neckar xx
 • Thoroughbred, 20.05.1948, black Brown
Bristol xx
Primo
 • Primo
 • Trakehner, 1966, mold
 • 164cm
Istana
 • Istana
 • Trakehner, 1969, chestnut
 • 162cm
Romina IV
Symbol
 • Symbol
 • Trakehner, 1970, chestnut
Rogalla xx
Hartung
Syoni
 • Syoni
 • Trakehner, 1964, black
Rocket xx
 • Rocket xx
 • Thoroughbred, 1968, dark brown
 • approved
Rotte xx
Ilmengrund
Harfe
 • Harfe
 • Trakehner, 1957, chestnut
Impuls
 • Impuls
 • Trakehner, 1953, brown
 • 164cm, approved
Syringa
Crocket xx
Raasay xx
Kaiseradler xx
Reseda xx