close extended pedigree - back to Pirat

extended pedigree of Pirat

1. generation2. generation3. generation4. generation5. generation
Tempelhüter
Perfectionist xx
Teichrose
Persimmon xx
Perfect Dream xx
Jenissei
Tella
Saint Simon xx
Perdita II xx
Morion xx
Rosebud xx
Venezuela
Jemba
 • Jemba
 • Trakehner, 1877, black
Cliff
Teschen
Paula
 • Paula
 • Trakehner, 1903, brown
Pizzo
 • Pizzo
 • Trakehner, 1880, brown
 • 169cm
Pepi
 • Pepi
 • Trakehner, 1894, chestnut
Tunnel
 • Tunnel
 • Trakehner, 1874, dark brown
 • 170cm
Pistole
 • Pistole
 • Trakehner, 1864, chestnut
 • 173cm
Magier
 • Magier
 • Trakehner, 1888, chestnut
 • 174cm
Stute von Palast
The Duke of Edinburgh xx
Tutti
 • Tutti
 • Trakehner, 1867, brown
 • 173cm
Durchlaucht xx
Peranga
Orcus
 • Orcus
 • Trakehner, 1883, chestnut
 • 164cm
Maja
Palast
add mother