Springpferd Monbeg Senna (Irish Sport Horse, 2010, von Zapatero VDL)

Monbeg Senna