horse Nykio (Selle Français, 1957, from Fra Diavolo xx)

Nykio

horse Ithos (Anglo-Norman, 1952, from Fra Diavolo xx)

Ithos

horse Jezabel (Anglo-Norman, 1953, from Fra Diavolo xx)

Jezabel

horse Pirouette (unknown,  , from Fra Diavolo xx)

Pirouette

horse Fleur d'Amour (Anglo-Norman, 1949, from Fra Diavolo xx)

Fleur d'Amour

horse Laetine (Anglo-Norman,  , from Fra Diavolo xx)

Laetine

horse Apalatin AN (Anglo-Norman, 1959, from Fra Diavolo xx)

Apalatin AN

horse Pont Douve (Anglo-Norman, 1959, from Fra Diavolo xx)

Pont Douve

horse Nankin (Selle Français, 1957, from Fra Diavolo xx)

Nankin

approved

horse Picnik (Selle Français, 1959, from Fra Diavolo xx)

Picnik

horse Ismen (Anglo-Norman, 1952, from Fra Diavolo xx)

Ismen

horse Nicotine (Selle Français, 1957, from Fra Diavolo xx)

Nicotine