Guiccioli xx

Napoleon xx

Taste xx

Virtue xx

Valve xx

Ildegarda xx